Sortiment


Vícekomorová tavicí pec
Tříkomorová tavicí pec typu Side Well na tavení hliníku
  • tři pecní komory
  • vysoký tavicí výkon
  • nízké ztráty kovu propalem
  • indukční míchání taveniny GORS+
  • možnost tavení různého druhu Al šrotu
  • zanořování lehkého šrotu jako jsou špony a třísky
  • zanořování křemíku a jiných legur
  • velmi nízké ztráty legovacích prvků při procesu legování
  • teplotní a chemická homogenita taveniny

Tříkomorová pec typu side wellPoslední a mnoha instalacemi prověřený model pece firmy Stinchcombe Furnaces, umožňuje jejím provozovatelům efektivně tavit různé druhy hliníkového šrotu. Jednotunové ingoty, balíky lisovaného šrotu, kusový šrot a lehký šrot jako jsou špony, odřezky a pod. je možné tavit v tomto agregátu při velmi nízkých ztrátách kovu propalem.  Tuto pec je také možno provozovat jako ustalovací. Proces legování všech prvků je velmi rychlý s minimálními ztrátami.  Legování křemíkem nebylo v pecích nikdy jednodušší. Toto vše je výhodou pece s indukčním mícháním taveniny. Firma Stinchcombe Furnaces dlouhodobě používá induktory firmy GORS.

Zadání pro konstruktéry tohoto zařízení bylo jednoznačné. Zkombinovat požadavek na tvar nístěje pro optimální proudění tekutého kovu v celém objemu lázně a požadavek na co největší variabilitu vsázeného materiálu. Samostatný agregát se skládá ze tří komor. Hlavní komory, boční komory a komory induktorové.

Hlavní komora je navržena pro sázení velkých kusů vsázky jako jsou ingoty, tyče, velké lisované balíky a pod. Hlavní komora také slouží jako zásoba kovu v peci. V této komoře jsou umístěny hořáky, které předávají tepelnou energii roztavenému kovu, což později hraje hlavní roli při tavení šrotu proudem tekutého kovu.

Boční komora, v anglicky mluvících zemích známá pod názvem Side Well, je komora, kde se vsázený materiál taví pouze proudem tekutého kovu o vysoké teplotě.  Tento způsob tavení, bez přítomnosti plamene hořáku, značně snižuje ztráty kovu propalem. Boční komora je navržena pro sázení kusového šrotu o malých rozměrech, briket a balíků lisovaného šrotu.

Třetí komora, kde je instalován induktor GORS+, je nazývána induktorová. Díky speciálnímu tvaru žáruvzdorné vyzdívky a uložení samotného induktoru vzniká v tekutém kovu vír, který zaplavuje lehký šrot jako jsou špony, stružiny, penízky apod..

Indukční míchání kovu GORS+ navyšuje tavicí výkon agregátu a snižuje spotřebu plynu při tavicím a ustalovacím procesu. Další výhodou této technologie je teplotní a chemická homogenita lázně v celém jejím objemu.

Pec je vybavena hořáky na zemní plyn. Dle požadavku investora může být vybavena i hořáky s rekuperací nebo regenerací spalin.

Agregát může být navržen jako statický nebo sklopný. V případě sklopné pece je vyklápění zajištěno dvěma hydraulickými válci.  Agregát je vybaven 3 ks. hydraulicky ovládaných dveří.

Ovládání všech komponentů pece je prostřednictvím hlavního ovládacího panelu s dotykovou obrazovkou. Veškeré informace o provozu agregátu jsou ukládány a lze je kdykoliv zpětně vyvolat.
Plynová pec s induktorovou komorou
Vícekomorová plynová pec Stinchcombe na tavení hliníku s indukčním mícháním taveniny GORS+ je určena nejen pro malé zpracovatele šrotu. Agregát je dodáván v kapacitách od 3 t hliníku výše. Pec umožňuje tavení různého druhu hliníkového šrotu včetně lehkého šrotu v induktorové komoře.

Malá plynová pecZařízení je konstruováno jako sklopné nebo statické. Ve sklopném provedení je pec dodávána s jedním výklopným válcem. Dvě rychlosti vyklápění pece zajišťují plynulé a přesné odlévání kovu do licího žlabu. Statický agregát používá k odlévání kovu odpichový otvor nebo indukční čerpání taveniny pomocí GORS+.

Ocelový plášť je konstruován z plechů o tloušťce 8 a 10 mm, který je vyztužen profily a tvoří jeden robustní celek, což je zvláště důležité u sklopných pecí.

Žáruvzdorná vyzdívka je v oblasti styku s tekutým kovem monolitická z nesmáčivého betonu a vyniká dlouhou životností. Stěny nad hladinou kovu jsou buď z cihel, nebo také monolitické. Strop je konstruován jako monolit zavěšený na kotvách nebo jako cihlová klenba.

Agregát je vybaven třemi obslužnými vraty. Standardně je ovládání vrat manuální, ale na základě požadavku zákazníka může být vybaveno hydraulickými pohony.

Pec je standardně osazena hořáky Stinchcombe, nebo dle požadavku zákazníka může být vybavena hořákovými systémy předních světových výrobců. V celém pracovním rozsahu je výkon topného systému regulován spojitě. Teplotu v komoře pece snímá stropní termočlánek. Pro efektivní a ekonomickou práci agregátu s indukčním mícháním kovu, je samozřejmou součástí dodávky snímání teploty taveniny pomocí lázňového termočlánku.

Pro vsázení šrotu do hlavní komory pece je ideálním řešením sázecí stůl a vibrační podavač pro sázení lehkého šrotu do induktorové komory.